Tổng quan

English

Thủ tục quản lý tài sản của The Church for the Healthy Self A/K/A CHS Trust, CHS Asset Management Inc., Kent R.E. Whitney và David Lee Parrish (“Bị đơn quản lý tài sản”)

Tòa án cấp quận Hoa Kỳ
Quận trung tâm California, Phân khu phía Nam
Vụ án số 8:19-cv-499JVS (KESx)

Nội dung trên trang web này dành cho các chủ nợ và nhà đầu tư của Bị đơn quản lý tài sản đã xác định ở trên bởi Robert P. Mosier, người quản lý một số tài sản của Bị đơn quản lý tài sản do tòa án chỉ định. Trang web này sẽ được cập nhật định kỳ, do đó, chủ nợ cần thường xuyên kiểm tra lại thông tin cập nhật. Xin lưu ý rằng trang web này và nội dung trên trang web không thay thế cho tư vấn pháp lý. Do đó, chủ nợ cần liên hệ với tư vấn viên mà họ lựa chọn để được tư vấn về pháp lý.

Vào ngày 14 tháng 3 năm 2019, Tòa án cấp quận Hoa Kỳ, Quận trung tâm California, Phân khu phía Nam (“Tòa án”) đã ban hành Lệnh cấm tạm thời và các Lệnh khác: (1) Đóng băng tài sản; (2) Cấm tiêu hủy tài liệu; (3) Cấp phép khám xét khẩn cấp; (4) Yêu cầu bị đơn giao lại hộ chiếu; (5) Yêu cầu công tác kế toán; và Lệnh trình bày lý do không nên cấp án lệnh tạm thời.

Vào ngày 14 tháng 3 năm 2019, Tòa án cũng ban hành Lệnh chỉ định Người quản lý tài sản, trong đó bổ nhiệm Robert P. Mosier làm Người quản lý tài sản cho các tài sản của Bị đơn quản lý tài sản.

Vào ngày 14 tháng 3 năm 2019, Tòa án cũng ban hành Lệnh chỉ định Người quản lý tài sản, trong đó chỉ định Robert P. Mosier làm Người quản lý tài sản cho các tài sản của Church for the Healthy Self, CHS Asset Management, Inc., Kent R.E. Whitney và David Lee Parrish.

Vào ngày 14 tháng 3 năm 2019, Tòa án cũng ban hành Lệnh chỉ định Người quản lý tài sản, trong đó chỉ định Robert P. Mosier làm Người quản lý tài sản cho các tài sản của Church for the Healthy Self a/k/a CHS ZTrust, CHS Asset Management, Inc., iCare Financial Solution, Inc., Kent R.E. Whitney, David Lee Parrish và Ngoc Ha T. Nguyen ("Bị đơn quản lý tài sản").

Vào ngày 11 tháng 9 năm 2019, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ đã gửi đơn khiếu nại sửa đổi, theo đó bổ sung iCare Financial Solution, Inc. và Ha Nguyen vào danh sách bị đơn, bên cạnh những nội dung khác. Theo lệnh ban hành vào ngày 12 tháng 9 năm 2019, Tòa án chính thức quyết định mở rộng phạm vi tài sản được quản lý, theo đó bổ sung thêm iCare Financial Solution, Inc. và tài sản của Ha Nguyen. Robert P. Mosier tiếp tục đóng vai trò là Người quản lý tài sản.

Tòa đã phê duyệt quy trình yêu cầu bồi thường mà Người quản lý tài sản đệ trình.  Vào cuối tháng 4 năm 2020, Người quản lý tài sản đã gửi gói đơn yêu cầu bồi thường qua đường bưu điện cho tất cả nhà đầu tư theo địa chỉ đã xác định lần cuối của họ.  Nếu quý vị chưa nhận được, vui lòng gửi email đến kgodinez@mosierco.com và cô ấy sẽ gửi đơn yêu cầu cho quý vị.  Hạn cuối gửi lại các mẫu đơn yêu cầu bồi thường cho văn phòng của Người quản lý tài sản là 31 tháng 7 năm 2020.  Không cần nộp các mẫu đơn yêu cầu bồi thường cho Tòa án.  Nếu quý vị không gửi lại mẫu đơn yêu cầu bồi thường có chữ ký cho Người quản lý tài sản đúng lúc, quý vị sẽ không nhận được phân phối từ tài sản thuộc quyền quản lý.  Sau khi Người quản lý tài sản xem xét yêu cầu bồi thường và giải quyết mọi khác biệt, Người quản lý sẽ xin phê duyệt của Tòa để thực hiện phân phối tạm thời cho các nhà đầu tư.  Trang web này sẽ được cập nhật với khung thời gian cụ thể hơn sau khi thông tin này được xác định.

Để xem một số tài liệu liên quan đến Tòa án về vấn đề này, vui lòng nhấp vào đây.

Để nhận thông báo qua email khi có thông tin cập nhật trên trang web này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ (MailingList)

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Jim LeSieur tại Mosier & Company, Inc. (JLeSieur@mosierco.com)